VÄRMEKAMERA:

Vi har nu nöjet att presentera en mycket effektiv och modern typ av felsöknings metod. Med värmekameran kan vi snabbt och kostnadseffektivt få en överblick av allt från kallras läckage till vatten/fukt läckage. Även där man inte kan eller kommer åt att se med ögat hjälper värmekameran till att visa eventuella skador eller dolda fel!