Taksäkerhet:

Eftersom taket är vår arbetsplats är taksäkerhet minst lika viktig för oss på Brinken som taktäthet. Taksäkerheten innebär fallskyddsanordningar, snörasskydd, takbryggor, fallöglor, glidskydd etc. Dessa komponenter måste vara rätt monterade samt ordentligt underhållna enligt tillverkarens krav för att kunna fylla sin hela funktion.

Trygg Fastighetsdrift

Säkerheten på taket är det första vi besiktigar innan vi påbörjar ett arbete. Under vintertider när vi arbetar med snöröjning och snöplogning tänker vi på säkerheten, då det förhindrar olyckor i samband med fallande snö och is.

Certifierade takläggare

Vår personal är certifierade konsulter inom området genom taksäkerhetskommittén. Vi går tillsammans med kund igenom vad som kan göras för att taket ska leva upp till dagens standarder och krav. Ring 08-18 31 20

Kontakta oss idag

Namn *

Företag

Telefon *

Epost *

Hur kan vi hjälpa dig?

Läs vår integritetspolicy här