Taksäkerhet

Eftersom taket är vår arbetsplats är taksäkerhet minst lika viktig för oss på Brinkens Plåtslageri som taktäthet. Taksäkerheten innebär fallskyddsanordningar, snörasskydd, takbryggor, fallöglor, glidskydd etc. Dessa komponenter måste vara rätt monterade samt ordentligt underhållna enligt tillverkarens krav för att kunna fylla sin hela funktion.

Trygg Fastighetsdrift

Säkerheten på taket är det första vi besiktigar innan vi påbörjar ett arbete. Under vintertider när vi arbetar med takskottning så tänker vi främst på säkerheten och trygg arbetsmiljö. Detta för att förhindra olyckor i samband med fallande snö och is.

Certifierade takläggare

Vår personal är certifierade konsulter inom området genom taksäkerhetskommittén. Vi går tillsammans med kund igenom vad som kan göras för att taket ska leva upp till dagens standarder och krav. Ring oss idag 08-18 31 20

Kontakta oss idag

  Namn *

  Företag

  Telefon *

  Epost *

  Adress + Ort *

  Beskriv ert behov, förutsättningar & adress
  Läs vår integritetspolicy här

  Rabah
  Projektledare
  Telefon: 08-18 31 20
  Email: info@brinkensplat.se