Takomläggning 115 kvm. Ljusterö

Omläggning av villatak i Skärgården om 115 kvm betongpannor