TÄTSKIKTSPAPP:

Har du ett permanent tak med ingen eller mycket liten lutning rekommenderar vi att ni använder er av Tätskiktspapp. Pappen svetsas i skarvar och avslut, på så sätt kan vi garantera ett tätare tak. Det finns olika typer av takpapp med varierande kvalité.

Kontakta någon av oss på Brinkens så kan vi tillsammans titta på vad ditt tak kan eller kommer att utsättas för.