Gröna Lösningar 

Brinkens Plåtslageri erbjuder gröna tak s.k. sedumtak till fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag i Stockholms-området.

Sedumtak i Stockholm

Kontakta Brinkens om du har funderingar vid gröna taklösningar vid nybyggen, ombyggnader eller tillbyggnader av ert fastighetsbestånd!